Redni letni zbor članov Golf kluba Grad Mokrice

22. 1. 2019

Upravni odbor sklicuje redni letni zbor članov Golf kluba Grad Mokrice, ki bo v sredo, 30. 1. 2019, ob 19. uri v Hotelu Terme, Dvorana Termopolis, v Termah Čatež.

Dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Finančno poročilo za leto 2018
  4. Poročilo nadzornega odbora
  5. Višina pristopnine za leto 2019
  6. Višina članarine za leto 2019
  7. Finančni načrt in program dela za leto 2019
  8. Izvolitev klubskega kapetana za leto 2019
  9. Seznanitev upravljalca igrišča glede cene kart za leto 2019 in aktualne informacije
  10. Razno

Upravni odbor Golf kluba Grad Mokrice