Golf klub Grad Mokrice

Golf klub Grad Mokrice je golf klub z bogato zgodovino.